• Ponad 4000 znaków drogowych

 • Ekspresowa realizacja

 • Produkty certyfikowane

 • Montaż oznakowania

 • Kompleksowa obsługa poparta doświadczeniem

 • Profesjonalne doradztwo w doborze wyposażenia BRD

Rozmiary znaków drogowych 0
ROZMIARY ZNAKÓW DROGOWYCH

ROZMIARY ZNAKÓW DROGOWYCH

 

Grupy wielkości znaków drogowych - odniesienie w przepisach prawa.

 

Wielkość oznakowania pionowego precyzyjnie określają przepisy polskiego prawa i zależą od dokładnego miejsca zaprojektowania znaku drogowego czy też tablicy drogowej informacyjnej. Szczegółowe zapisy prawne znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach a dokładnie w ZAŁĄCZNIKU Nr  1 - pod nazwą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.

 
 
Znaki drogowe pionowe - podział na kategorie.
 
 
Rozróżniamy następujące kategorie pionowych znaków drogowych:
 
 
 
 
 
Grupy wielkości znaków drogowych
 
Rozróżniamy 5 grup wielkości znaków drogowych pionowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości. Poniżej grupy wielkości znaków drogowych wraz z ich ustawowymi oznaczeniami:
 
 • (MI) - Znaki Mini
 • (M) -  Znaki Małe
 • (S) -  Znaki Średnie
 • (D) -  Znaki Duże  
 • (W) -  Znaki Wielkie  
  
 
Klasyfikacja dróg według organów zarządzających 
 
 • Drogi wewnętrzne - osiedla, obiekty przemysłowe, centra handlowe, parkingi podziemne.  
 • Drogi gminne  -  Urzędy Miast, Urzędy Gmin i Urzędy Dzielnic. 
 • Drogi powiatowe - Powiatowe Zarządy Dróg.

 • Drogi wojewódzkie - Zarządy Dróg Wojewódzkich.
 • Drogi krajowe, Drogi Ekspresowe, Autostrady - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
 
 
Rozmiary znaków drogowych w poszczególnych grupach wielkości
 

 PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKÓW KATEGORII A, B, C I D (WYMIARY PODANO W MM)

 

Zastosowanie rozmiarów znaków 
 

a) znaki wielkie (W)

- na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych,

 

b) znaki duże (D):

- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,

- na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h,

 

c) znaki średnie (S):

- na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych,

- na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h,

- na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,

- na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,

 

d) znaki małe (M):

- na drogach gminnych,

- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

 

e) znaki mini (MI):

- na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,

- na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściach dla pieszych lub rowerzystów na przejazdach dla rowerzystów,

- na wąskich ulicach o zabytkowej zabudowie,

- na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,

- na drogach jednokierunkowych, na których dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów i wózków rowerowych, dla kierunku ruchu przeciwnego niż określony znakiem D-3,

- na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych - w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych; dopuszcza się w zależności od warunków widoczności stosowanie znaków na tych drogach w grupach wielkości obowiązujących na danej drodze.

 
 
Ważne informacje dodatkowe
 
   

Oznakowanie robót 

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie).

Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku znaków umieszczonych na drogach dla rowerów.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości niższych niż obowiązujące na danej drodze.

Jeżeli w opisach szczegółowych wymiary znaków lub tabliczek nie są podane w zależności od grupy wielkości znaków, wówczas ten znak występuje tylko w jednej wielkości, przedstawionej na rysunkach w pkt 9.

W zależności od wielkości znaków podstawowe wymiary dla znaków kategorii A, B, C i D podane są w tabeli 1.1.

Wielkości te nie dotyczą znaków stosowanych w związku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego.

Odstępstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów zostały określone w opisach szczegółowych znaków. Wymiary znaków kategorii E zależą od przyjętej wysokości pisma, rodzaju i wielkości symboli oraz długości i liczby nazw miejscowości na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegółowych znaków. Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegółowe wymiary wszystkich znaków podane są w opisach szczegółowych.

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl