• Ponad 4000 znaków drogowych

 • Ekspresowa realizacja

 • Produkty certyfikowane

 • Montaż oznakowania

 • Kompleksowa obsługa poparta doświadczeniem

 • Profesjonalne doradztwo w doborze wyposażenia BRD

POPRAWNE OZNAKOWANIE PARKINGÓW 0
POPRAWNE OZNAKOWANIE PARKINGÓW

OZNAKOWANIE PIONOWE PARKINGU - ZNAK D-18

 

Zastosowanie znaku D-18 “Parking”

 

Znak jest stosowany w celu oznaczenia miejsca postoju pojazdów. W przypadku użycia bez dodatkowych tabliczek, dopuszcza postój wszystkich zespołów pojazdów z wyjątkiem przyczep kempingowych. By oznaczyć możliwość ich postoju, należy zastosować dodatkowo tabliczkę T-23e.

 

Parking może być ograniczony do postoju tylko jednego rodzaju pojazdów, co należy oznaczyć tabliczką T-23 z odpowiednim symbolem lub znakiem F-20 umieszczonym poniżej znaku D-18

 

Parking jako osobny obiekt

 

Jeżeli miejsce parkingowe zostało zbudowane lub wyznaczone poza drogą, oznakowanie umieszcza się w ten sam sposób, jak przy oznakowaniu obiektów. To znaczy:

 

 • Bezpośrednio przed wjazdem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ruchu;
 • Jeżeli dojazd do obiektu możliwy jest tylko z jednego kierunku, oznakowanie stosuje się tylko dla tego kierunku;
 • Przy drogach dwukierunkowych o małym natężeniu ruchu dopuszcza się stosowanie znaków dwukierunkowych tylko po stronie, na której znajduje się obiekt 
 • Na drogach dwujezdniowych, na których możliwy jest bezpośredni dojazd do obiektu z obu
 • kierunków, dopuszcza się umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni, po której znajduje się obiekt, oddzielnie dla każdej z nich. 

 

Miejsce postojowe wyznaczone na odcinku drogi

 

Jeśli miejsce postojowe nie jest osobnym obiektem, znak D-18 oznacza początek odcinka chodnika, na którym dopuszczono

postój pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. 

 

TABLICZKI WSKAZUJĄCE POJAZDY DOPUSZCZONE DO POSTOJU - ZNAKI T-23

 

W celu oznaczenia, jakie pojazdy dopuszczone są do postoju na danym parkingu, używa się tabliczek T-23a-j. Oznaczają one kolejno

 

 • T-23a - Tabliczka wskazująca motocykle
 • T-23b -  tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe 
 • T-23c - tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
 • T-23d - tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
 • T-23e - tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
 • T-23f - tabliczka wskazująca autobusy
 • T-23g - tabliczka wskazująca trolejbusy
 • T-23h - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
 • T-23i - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
 • T-23j - tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

 

 

TABLICZKI OKREŚLAJĄCE SPOSÓB USTAWIANIA POJAZDÓW  - ZNAKI T-30

 

Do wskazania sposobu ustawiania pojazdów stosuje się tabliczki T-30a-i. Oznaczają one następująco:

 

 • T-30a - postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika,
 • T-30b - postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika,
 • T-30c - postój całego pojazdu na chodniku skośnie
 • T-30d - postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika, 
 • T-30e - postój na chodniku kołami przedniej osi
 • T-30f - postój całego pojazdu na jezdni prostopadle
 • T-30g - postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika,
 • T-30h - postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika,
 • T-30i - postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika. 

 

W sytuacji, gdy miejsce postoju jest wyznaczone po lewej stronie drogi, stosuje się tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym symbolu.

 

Na końcu odcinka do parkowania wyznaczonego znakiem D-18 z tabliczką T-30, stosuje się znak D-18 z tabliczką T-3 “Koniec”. Takie oznakowanie dopuszcza się również w innych miejscach, w których mogą występować wątpliwości co do miejsca sposobu parkowania. 

 

OZNAKOWANIE POZIOME PARKINGU - ZNAK P-18

 

Zastosowanie oznakowania P-18 “Stanowisko postojowe”

 

Pasy P-18 stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postojowych na części jezdni i chodnika oraz parkingach, na których stanowiska nie są konstrukcyjnie ustalone. Ważną wytyczną przy używaniu oznakowania P-18 jest przewidzenie miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, które powinno mieć barwę niebieską.

 

Dziennik Ustaw wskazuje kilka rodzajów wyznaczania stanowisk postojowych:

 

 

 • prostopadłe

 • skośne

 • pakietowe

 • czołowo-styczne

 • przelotowe

 

 

Minimalne wymiary stanowisk i szerokości jezdni manewrowych są wskazane w poniższej tabeli: 

 

Gdy możliwe jest ustawienie pojazdu w całości na chodniku, dopuszcza się stosowanie tylko linii ograniczającej strefę postojową. 

 

Ważne jest, aby w każdym wypadku zachować na chodniku przestrzeń dla ruchu pieszych o szerokości co najmniej 2 metrów. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zwężenie przestrzeni ruchu pieszych do szerokości 1,5 metra. 

 

Linie wyznaczające postój na chodniku mogą być stosowane samodzielnie lub stanowić uzupełnienie znaku pionowego D-18 „parking” z tabliczką określającą sposób ustawienia pojazdu. 

 

OZNAKOWANIE PASA POSTOJOWEGO - ZNAK P-19

 

Zastosowanie oznakowania P-19 “Linia wyznaczająca pas postojowy”

 

P-19 jest stosowany w obszarach zabudowanych, w celu: 

 

 • wyznaczenia przestrzeni postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub w zatoce postojowej
 • wyznaczania przestrzeni postoju częściowo znajdujących się na chodniku, a częściowo na jezdni

 

 Pas postojowy powinien mieć przynajmniej 2 metry szerokości, oraz zaleca się, by jego początek był wykonany z zachowaniem minimum 1:3 skosu. 

 

OZNAKOWANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO DLA WYZNACZONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU - ZNAK P-20

 

Zastosowanie oznakowania P-20 “Stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta”

 

Punkty przeznaczone do postoju tylko i wyłącznie pojazdów należących do wyznaczonych użytkowników oznacza się przy pomocy znaku P-20. Dla dodatkowego wyróżnienia miejsca, można użyć oznakowania pionowego P-18a “Parking - miejsce zastrzeżone”. 

 

Znaki poziome P-20 stosuje się wtedy, gdy występuje częsty niedobór miejsc parkingowych, a zachodzi uzasadniona konieczność zapewnienia dogodnego miejsca postoju dla wyznaczonego uczestnika ruchu. 

Wewnątrz “koperty” należy wskazać, dla kogo przeznaczone jest miejsce postojowe. Mogą to być, np: 

 

 • Policja
 • Osoby niepełnosprawne
 • Pojazdy elektryczne

 

Dodatkowe wytyczne w sprawie miejsc dla niepełnosprawnych:

 

 • powinny mieć nawierzchnię w kolorze niebieskim
 • oznacza się je znakiem P-18 z symbolem osoby niepełnosprawnej
 • oznakowanie powinno zostać uzupełnione tabliczką T-29 - miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej
 • Wnętrze oznakowania P-20 w przypadku miejsce dla niepełnosprawnych oznacza się symbolem osoby niepełnosprawnej

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl