• Ponad 4000 znaków drogowych

 • Ekspresowa realizacja

 • Produkty certyfikowane

 • Montaż oznakowania

 • Kompleksowa obsługa poparta doświadczeniem

 • Profesjonalne doradztwo w doborze wyposażenia BRD

SKRZYŻOWANIA RÓWNORZĘDNE I PODPORZĄDKOWANE 0
SKRZYŻOWANIA RÓWNORZĘDNE I PODPORZĄDKOWANE

SKRZYŻOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

 

Przepisy Prawa Ruchu Drogowego dotyczące skrzyżowań na drogach publicznych i prywatnych. 

W jaki sposób powinny być oznakowane skrzyżowania równorzędne?

Jak się zachować gdy widzimy znak ostrzegawczy A-5, a co jeśli na skrzyżowaniu nie ma w ogóle oznakowania? 

Jak poprawnie oznakować skrzyżowanie z drogą podporządkowaną? Co oznaczają znaki drogowe A-6? Jaki powinien być układ tablic T-6?

Jakie znaki powinny zostać zastosowane na poszczególnych skrzyżowaniach wg polskiego prawa? 

 

 

SKRZYŻOWANIE BEZ PIERWSZEŃSTWA - ZNAK A-5

Zastosowanie znaku A-5

 

Znak jest stosowany w sytuacjach: 

 

oraz w terenie zabudowanym, jeśli:

 

 • na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e
 • gdy skrzyżowanie nie jest wystarczająco widoczne lub jego geometria może sugerować inne zasady pierwszeństwa

 

 

Zasada nienadawania pierwszeństwa stosowana jest najczęściej na drogach klasy L i D, gdy przepustowość skrzyżowania jest dużo większa niż natężenie ruchu, a swoboda ruchu jest dostatecznie wysoka. Dzięki braku pierwszeństwa osiąga się w tej sytuacji większe uspokojenie ruchu w obszarze zabudowanym.

 

Znak A-5 umieszcza się na wszystkich wlotach na skrzyżowanie. 

Gdy nawierzchnia drogi gruntowej umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30-40 km/h i natężenie oraz struktura ruchu tego wymagają, znak A-5 może zostać użyty na skrzyżowaniu dróg gruntowych. 

 

 

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ - ZNAKI A-6, A-7 I TABLICZKI T-6

Zastosowanie znaków A-6

 

Znaki ostrzegawcze A-6a, A-6b, A-6cA-6d i A-6e stosuje się na drogach z pierwszeństwem, na których znajdują się wloty dróg podporządkowanych. 

Używa się ich poza obszarami zabudowanymi. Wskazują, że pojazd poruszający się po drodze na której znak A-6 jest umieszczony ma pierwszeństwo.

 

Uwzględniając klasę dróg, pierwszeństwo należy nadawać drogom w następującej kolejności:

1) drogi ekspresowe;

2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku międzynarodowego;

3) pozostałe drogi krajowe;

4) drogi wojewódzkie;

5) drogi powiatowe;

6) drogi gminne. 

 

W przypadku dróg o tych samych klasach, pierwszeństwo powinno być nadawane tym drogom: 

 

 • na których znajdują się linie komunikacji publicznej
 • które mają większe natężenie ruchu
 • których długość całkowita jest większa
 • na których występuje geometryczne uzasadnienie nadania pierwszeństwa

 

 

Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas zamiast znaków A-6a–A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, stosuje się znak D-1 z odpowiednią odmianą tabliczki T-6a pokazującą przebieg drogi z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych.

 

Istnieją dwa przypadki, w których znaki A-6 mogą zostać użyte w strefach zabudowanych:

 

 • gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeństwa drodze na tylko jednym skrzyżowaniu
 • na drodze dwujezdniowej, jeśli dopuszczalna prędkość wynosi ponad 60 km/h 

 

Droga podporządkowana do drogi oznaczonej znakiem A-6 musi zostać oznaczona znakami A-7 lub B-20.Zastosowanie tabliczek T-6d

 

Tabliczka T-6a-d stosuje się w celu wizualnego przedstawienia kierowcom realnego układu skrzyżowania. Szczególnie, gdy osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a nie można zastosować oznakowania indywidualnego dla każdej z nich. 

 

Tabliczki T-6 stosuje się na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. 

 

Przebieg drogi z pierwszeństwem oznaczany jest grubą linią, a dróg podporządkowanych - cienką.

 

Zastosowanie znaków A-7

 

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” najczęściej jest umieszczony na drogach podporządkowanych, przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem. Może być również umieszczany w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

 

Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, znak A-7 jest zastępowany znakiem B-20 “STOP” 

 

Przed skrzyżowaniami, znaki A-7 i B-20 muszą występować z odpowiednimi znakami A-6 lub D-1 na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Ta zasada nie dotyczy skrzyżowań z ruchem okrężnym oraz dróg dla rowerów.

 

Znak A-7 należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:

50 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,

– 25 m – na pozostałych drogach. 

 

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 należy poprzedzić w

odległości od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1.

 

WYSTĘPUJĄCE NA DROGACH WARIANTY ZNAKÓW A-6

 

 • A-6a “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach.”
 • A-6b “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony.
 • A-6c “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony.”
 • A-6d “Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”
 • A-6e “Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”

 

 

WYSTĘPUJĄCE NA DROGACH WARIANTY TABLIC T-6

 

 

 • T-6a “Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie”
 • T-6b “Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych”
 • T-6c “Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie”
 • T-6d “Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych”

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl