• Ponad 4000 znaków drogowych

  • Ekspresowa realizacja

  • Produkty certyfikowane

  • Montaż oznakowania

  • Kompleksowa obsługa poparta doświadczeniem

  • Profesjonalne doradztwo w doborze wyposażenia BRD

STREFA RUCHU A STREFA ZAMIESZKANIA 0
STREFA RUCHU A STREFA ZAMIESZKANIA

STREFA RUCHU i STREFA ZAMIESZKANIA

Czym są strefy zamieszkania i ruchu?

Strefy ruchu i zamieszkania są szczególnymi rodzajami dróg. Wbrew temu, co może się wydawać, uczestnicy ruchu na tego typu drogach nie są ani zwolnieni z przepisów, ale też nie obowiązują ich dokładnie te same zasady, jak na drogach publicznych. 

Są to szczególne wyznaczone strefy, odpowiednio oznakowane tablicami na wszystkich wjazdach i wyjazdach, na których obowiązują szczególne zasady. Decyzję o ustaleniu strefy podejmuje podmiot zarządzający drogą.

 

Strefa zamieszkania

 

Definicja

Według krótkiego opisu zawartego w "Prawie o ruchu drogowym" jest to "obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi."

 

Gdzie i dlaczego wyznacza się strefę zamieszkania?

Strefy zamieszkania tworzone są po to, aby zapewnić swobodę ruchu mieszkańcom w pobliżu ich domów i mieszkań. Najczęściej to obszary takie jak osiedla, na których występuje intensywny ruch pieszych. Głównym celem wyznaczenia strefy jest to, żeby ich chronić, jako, że na jej terenie bez opieki mogą przebywać nawet dzieci poniżej 7 lat. Kierowcy są tutaj pewnego rodzaju "gośćmi".

 

Przepisy drogowe w strefie zamieszkania 

Kierowca może poruszać się z prędkością maksymalną 20 km/h i zawsze musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy mogą dowolnie poruszać się całą szerokością drogi. Obowiązuje ich bezwzględne pierwszeństwo. Nie mogą jednak z premedytacją zatrzymywać pojazdów i utrudniać ich ruchu.

Postój pojazdów mechanicznych jest dozwolony tylko na miejscach do tego przeznaczonych. Nie można zatrzymywać się na poboczu nawet przy zachowaniu wymaganej na drogach publicznych przestrzeni. 

Jeśli parametry geometryczne drogi umożliwiają jazdę z prędkością wyższą niż dopuszczona, mogą być na niej stosowane rozwiązania wymuszające wolniejszą jazdę. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę to to, że nie muszą być szczególnie oznaczone. Na całej długości strefy zamieszkania, bez ostrzeżenia, mogą znajdować się progi zwalniające.

Na skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej ręki, nie licząc szczególnych przypadków o ograniczonej widoczności. W takiej sytuacji drogi wlotowe są oznaczone znakami B-20 "STOP", a droga z pierwszeństwem, zależnie od układu, znakami A-6a;A-6e.

Należy również pamiętać, że wyjeżdżając ze Strefy Zamieszkania włączamy się do ruchu. Musimy więc ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu. 

 

Oznakowanie w strefie zamieszkania 

Każdy wjazd do Strefy Zamieszkania oznacza się znakami D-40 "Strefa zamieszkania", a wszystkie wyjazdy znakami D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

 

Strefa ruchu

 

Czym jest strefa ruchu?

W przeciwieństwie do strefy zamieszkania, w strefie ruchu obowiązują podstawowe przepisy ruchu drogowego. Dlaczego więc stosuje się to oznaczenie?

Jest to odpowiedź na potrzeby zarządców dróg wewnętrznych i obecnie obserwujemy tendencje, że większość tego rodzaju dróg dąży do stania się Strefą Ruchu. Gdyż bez tego statusu, nie obowiązują na niej przepisy ruchu drogowego i nie można pociągać do konsekwencji kierowców, którzy ich nie przestrzegają. 

 

Jakie zasady obowiązują w strefie ruchu?

W strefie ruchu obowiązują wszystkie te same zasady, których musimy przestrzegać na drogach publicznych. Odpowiedzialność za ich złamanie jest również taka sama i w razie potrzeby, możliwa jest interwencja policji lub straży miejskiej. 

Jeśli nie występuje dodatkowe oznakowanie, w strefie zabudowanej strefa ruchu jednocześnie ogranicza prędkość maksymalną do 50 km/h.

Większość skrzyżowań w strefach ruchu jest równorzędna i obowiązuje na nich zasada prawej ręki, o ile odpowiednie oznakowanie nie wskaże inaczej.

Przy wyjeździe ze Strefy Ruchu kierowca włącza się do ruchu na drodze publicznej i musi ustąpić pierwszeństwa.

 

Oznakowanie strefy ruchu

Każdy wjazd do strefy ruchu musi zostać oznaczony znakiem D-52 "strefa ruchu", a każdy wyjazd, znakiem D-53 "koniec strefy ruchu".

Wewnątrz strefy obowiązują znaki takie, jak na drogach wewnętrznych, więc z grupy wielkości małych i mini. Jednak jeśli droga wewnętrzna znajduje się w ciągu drogi publicznej, mogą być użyte znaki z grupy średnich.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl