• Ponad 4000 znaków drogowych

 • Ekspresowa realizacja

 • Produkty certyfikowane

 • Montaż oznakowania

 • Kompleksowa obsługa poparta doświadczeniem

 • Profesjonalne doradztwo w doborze wyposażenia BRD

Progi zwalniające w przepisach prawa 0
Progi zwalniające w przepisach prawa

Progi drogowe wywołują mieszane reakcje. Wiele osób narzeka na hałas, dyskomfort w trakcie przejazdu lub zużywanie elementów pojazdu. Jednak nikt nie może zaprzeczyć, że poprawnie zastosowane, zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i są sytuacje, w których "śpiący policjant" powinien zostać zainstalowany. Jak wykorzystać zalety progów minimalizując ich wady? Regulują to przepisy prawa, określające gdzie można, a gdzie nie można montować progów zwalniających.

 

Spowalniacze prędkości są kluczowym środkiem uspokajania ruchu, gdy wszystkie inne rozwiązania zawodzą. Szczególnie na drogach wewnętrznych, strefach zamieszkania, ograniczonego ruchu, w okolicach szkół i przedszkoli. Progi zwalniające U-16a można stosować w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), a także w wyjątkowych przypadkach – zbiorcza (Z).

 

Przepisy prawa o progach zwalniających 

 

Zasady montażu garbów drogowych określa "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach"

 

Dodatkowe elementy przy progach zwalniających

By upewnić się, że kierowca nie najedzie na próg ze zbyt dużą prędkością, przepisy dopuszczają stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających wcześniejsze zmniejszenie prędkości, takich jak przegrody na jezdni, szykany, wyspy drogowe, kwietniki i podobne, zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu.

Jeśli występuje taka potrzeba, progi zwalniające mogą być stosowane w seriach liczących co najmniej 3 progi znajdujące się w odległości od 20 do 150 metrów od siebie. Zależnie od warunków lokalnych, takich jak natężenie ruchu. 

 

Kiedy zastosowanie progu jest niedopuszczalne?

 

Przepisy prawa jasno wskazują, w jakich sytuacji nie można montować progów zwalniających: 

 • na drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP),
  ulicach głównych (G),
 • na ulicach i drogach wyjazdowych pojazdów straży pożarnej, stacji pogotowia
  ratunkowego itp.,
 • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych,
 • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania
  poziomego P-25,
 • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Rozmieszczenie progów zwalniających 

 

Muszą być umieszczone nie dalej niż:

 • 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32,
 • 40 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax. =25 m i kącie zwrotu większym od 70°,
 • 60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np.
  skrzyżowania ulic lub dróg, wymagających zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°."

Oraz nie bliżej niż:

 • 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, z wyjątkiem progów płytowych, na których
  wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów,
 • 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m,
 • 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%,
 • 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych),
 • 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym, licząc od skrajnej szyny toru na przejeździe,
 • 25 m od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej.

 

Zakaz stosowania progów zwalniających w tunelach, mostach i wiaduktach. 

By ograniczyć uszkodzenia powstające przez wstrząsy przejeżdżających pojazdów, zakazuje się umieszczania progów zwalniających na mostach i wiaduktach, w tunelach, nad przejściami podziemnymi i przepustami, komorami instalacji wodociągowych i c.o., oraz podobnymi konstrukcjami inżynieryjnymi. Minimalna odległość od takich obiektów na jakiej można zainstalować garb to 25 metrów. 

Widzimy więc, że mimo wstępnego zapisu mówiącego, że progi można stosować w obszarze zabudowanym na drogach lokalnych i dojazdowych, przepisy wykluczają dużo możliwych sytuacji i jeśli zostaną spełnione, niedogodności związane z używaniem progów stają się minimalne. 

 

W Rozporządzeniu znajdziemy określenia takie jak "progi wyspowe" i "progi płytowe". Czym są?

 

Rodzaje progów zwalniających

 

Istnieją trzy rodzaje progów zwalniających stosowanych na drogach publicznych:

 • listwowe – wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego
  jednolitego lub składanego z segmentów,
 • płytowe – wykonane w formie płyty przez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni
  jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji,
 • wyspowe – wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.

 

Jeśli długość najazdu progu zwalniającego przekracza 4m, to można na nim wytyczyć  przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerów. 

 

Oznakowanie progów zwalniających

 

Progi spowalniające należy odpowiednio oznakować, żeby nie zaskoczyć kierowców i nie ściągnąć dodatkowego niebezpieczeństwa. Standardowo, jeśli jazda z dopuszczalną prędkością umożliwia bezpieczny przejazd, poprzedza się je znakiem A-11a z tabliczką T-1 określającą odległość od progu. W uzasadnionych przypadkach tabliczkę T-1 zamienia się na tabliczkę T-2, wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. 

 

Należy pamiętać, że poza znakami drogowymi pionowymi, każdy próg musi być odpowiednio oznaczony oznakowaniem poziomym na jezdni. Przed całą szerokością progu maluje się znak P-25, charakterystycznie, naprzemienne dłuższe i krótsze pasy. Dodatkowo, jeśli widoczność przed i za progiem jest ograniczona, w odległości 1 metra przed powierzchnią najazdową i zjazdową instaluje się po minimum 4 białe Punktowe Elementy Odblaskowe PEO Kocie Oczka

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl