Wyposażenie dla drogownictwa - WIMEToznakowanie.pl

OWG - OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA USŁUGI OZNAKOWANIA POZIOMEGO

 

Przedstawiamy poniżej standardowe okresy gwarancji dla naszych usług oznakowania poziomego na różnych typach dróg:

 

 • Oznakowanie cienkowarstwowe: farbami rozpuszczalnikowymi, farbami wodorozcieńczalnymi cienkowarstwowymi

- Drogi zamiejskie (bez przejść dla pieszych) - 12 miesięcy 

- Drogi w miastach i przejścia dla pieszych - 6 miesięcy 

 

 • Oznakowanie grubowarstwowe: masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowymi

- Drogi zamiejskie (bez przejść dla pieszych) - 36 miesięcy 

- Drogi w miastach (przejścia dla pieszych) - 24 miesięcy  

 

Uwaga 1: Okresy gwarancyjne podane powyżej podlegają skróceniu o 50% w przypadku:

 • Nadmiernego stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg.
 • Nawierzchni bitumicznych niejednorodnych o warstwie spękanej, łuszczącej się, z luźnymi grysami.

 

Uwaga 2: Nie udzielamy gwarancji lub redukujemy okres gwarancyjny o 75% w następujących przypadkach:

 • Wykonania oznakowania na nawierzchniach, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden miesiąc (nie dotyczy oznakowań z taśmy, realizowanych metodą wklejania na gorącą nawierzchnię).
 • Wykonania oznakowania w okresie od 01 listopada do 31 marca (nie dotyczy oznakowań z taśmy wklejanych na gorącą nawierzchnię).
 • Nawierzchni z kostki kamiennej.
 • Nawierzchni silnie zdeformowanych, spękanych, o łuszczącej się powierzchni, na łączach podłużnych ze szczelinami.

 

Zaznaczamy, że powyższe okresy gwarancji są standardowe i obowiązują, chyba że umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą stanowi inaczej.

 

Wykluczenia gwarancyjne dotyczą wszystkich usług realizowanych przez PZM WIMET JÓZEFÓW (zarówno zlecone jak i wynikające z podpisanych kontraktów).

 

Poniżej przedstawiamy wykluczenia gwarancyjne, które obowiązują niezależnie od ustaleń w umowie:

 1. Wad wynikających z przyczyn niezwiązanych z wykonywanym oznakowaniem, takich jak uszkodzenia spowodowane przez użytkowników drogi (takie jak pojazdy gąsienicowe, ciężki sprzęt budowlany, walce drogowe itp.) oraz związane z nawierzchnią drogi.
 2. Oznakowania poziomego, które zostały zrealizowane na żądanie klienta w warunkach niezgodnych ze specyfikacją techniczną danej aplikacji oznakowania.
 3. Oznakowania poziomego, które zostały wykonane na nawierzchniach drogowych, gdzie w okresie zimowym używane są pługi stalowe lub utwardzone tworzywa sztuczne.
 4. Oznakowań poziomych wykonanych na nawierzchniach smołowych w technologiach innych niż technologia farb wodnych.
 5. Oznakowań poziomych wykonanych na nawierzchniach betonowych, kostkach betonowych, nawierzchniach brukowych.
 6. Aplikacji, które zostały wykonane na nawierzchniach bitumicznych, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden miesiąc (za wyjątkiem oznakowań z taśm wklejanych na gorąco).
 7. Aplikacji, które zostały wykonane na niedojrzałym betonie, tj. mniej niż 28 dni od jego ułożenia.
 8. Aplikacji, które zostały wykonane na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, łuszczącej się powierzchni, na niejednorodnych złączach podłużnych lub nawierzchniach kostkowych w złym stanie.
 9. Oznakowania wykonanych w okresie od 01 listopada do 31 marca każdego roku (nie dotyczy oznakowań z taśmy wklejanych na gorąco).
 10. Uszkodzeń mechanicznych wynikłych z przypadkowych zdarzeń takich jak pożary, powodzie, działanie środków chemicznych, okoliczności i siły wyższego rzędu lub niedbałości przy wykonywaniu prac logistyczno-magazynowych.
 11. Wad powstałych na skutek działań innych podmiotów prowadzących prace na odcinku drogi, na którym znajduje się dane oznakowanie poziome. 
 12. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których w pobliżu prowadzone są remonty drogi lub budowy, a pojazdy związane z tymi pracami rozwożą i roznoszą materiały sypkie, piach, ziemię lub inne substancje, które zanieczyszczają drogę i przyczyniają się do szybszego ścierania oznakowania poziomego. Zanieczyszczenia i intensywne obciążenie powierzchni oznakowania mogą wpłynąć na trwałość i jakość aplikacji, co nie podlega gwarancji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych usług i gwarancji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl