Wyposażenie dla drogownictwa - WIMEToznakowanie.pl
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - pierwszeństwo, przepisy, zmiany... 0
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - pierwszeństwo, przepisy, zmiany...

OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

ZNAKI PIONOWE D-6 I OZNAKOWANIE POZIOME P-10

 

Zastosowanie znaku D-6 “Przejście dla pieszych”

Jest przeznaczony do oznaczenia miejsca wyznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnię przejścia stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.

Warianty znaku D-6

 • D-6a - Przejazd dla rowerzystów. Powierzchnia przejazdu jest wyznaczana oznakowaniem poziomym P-11.
 • D-6b - Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Przejście jest wyznaczane znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi obok siebie.

 

Umieszczanie znaku drogowego D-6 na przejściu dla pieszych:

 • Znak powinien być umieszczony 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu, od strony nadjeżdżających pojazdów;
 • Na drogach dwukierunkowych zalecane jest stosowanie znaków obustronnych
 • Na drogach jednokierunkowej znaki powinny być umieszczane również po lewej stronie jezdni;
 • Gdy szerokość jezdni dwukierunkowej przekracza 15 m, lub jednokierunkowej 10 m, znaki D-6, D-6a oraz D-6b powinny być umieszczane również nad jezdnią;
 • Na odcinkach szczególnie niebezpiecznych, lub w miejscach z często występującymi wypadkami, dopuszcza się umieszczanie znaków na na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej;
 • Gdy przejście jest szczególnie uczęszczane przez dzieci, używa się dodatkowo znaku T-27, o którym opowiadamy w innym artykule na naszym blogu.

 

Zasady lokalizowania przejść dla pieszych

Istnieje kilka szczególnych zasad, które trzeba dokładnie wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu przejść dla pieszych, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

 • poza obszarami zabudowanymi przejścia można wyznaczać na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp.,
 • w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejść przez drogi dwujezdniowe lub wyodrębnione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach podanych w powyższym punkcie jest niezbędne,
 • przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem a celem ruchu pieszych,
 • przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg,
 • odległości między przejściami poza obszarem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 500 m, a w obszarze zabudowanym:
  - 100 m na drogach jednojezdniowych,
  - 200 m na drogach dwujezdniowych,
 • przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami; nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze,
 • przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych,
 • wyznaczając przejścia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, należy, jeżeli to tylko możliwe, uwzględnić następującą jego lokalizację w stosunku do znaku oznaczającego przystanek: 
  – przed znakiem D-15 lub D-16,
  – za znakiem D-17,
 • lokalizując przejścia na skrzyżowaniach, należy wyznaczać je na wszystkich jezdniach, w poprzek których dopuszczone zostało przekroczenie jezdni; w sytuacjach wynikających z warunków ruchu można wyznaczyć przejścia nie na wszystkich wlotach, co pokazano na rysunku 5.2.6.8. 

Przy wyznaczaniu przejść dla pieszych należy również pamiętać, że na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych w miarę możliwości powinna zostać wydzielona wyspa umożliwiająca postój pieszemu, tak zwany azyl. 

Znak D-6 musi być umieszczony przy każdym przejściu dla pieszych. 

Jeżeli przejście przeprowadza przez drogę, na której dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, lub na odcinku międzywęzłowym, w odstępie przed pasami umieszcza się znak A-16 "Przejście dla pieszych". Stosuje się go też w przypadkach, gdy kierowca może nie mieć wystarczająco dużo czasu na reakcję przez niską widoczność przejścia, lub jest ono umieszczone w bardziej niebezpiecznym miejscu. A także na drogach z dopuszczalną prędkością poniżej 60 km/h przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowaniami.

Jeżeli nawierzchnia jezdni nie nadaje się do umieszczenia znaku poziomego oznaczającego przejście dla pieszych, a istnieje potrzeba ustalenia przejścia, przejście to można wyznaczyć tylko znakami D-6, umieszczając je po obu stronach drogi. Zaleca się, aby były to znaki dwustronne. 

 

Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych oznacza się znakiem poziomym P-10 "Przejście dla pieszych" wyznaczonym na powierzchni jezdni, powszechnie nazywanym "pasami" lub "zebrą". Standardowo, przejście ma szerokość 4 m, ale w obszarach zabudowanych może zostać zwężone do maksymalnie 2,5 m, a w szczególnych sytuacjach, poszerzona do aż 16 m. 

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH - 1 CZERWCA 2021

Dnia 1 czerwca 2021 roku zostały zmienione przepisy dotyczące zachowania kierowców i pieszych przy i na przejściach dla pieszych. Szczególnie zmiany dotyczące pierwszeństwa budzą duże kontrowersje, nawet prawie pół roku po ich wprowadzeniu. W związku z tym, chcemy Państwu przybliżyć dwa przepisy zwracające największą uwagę:

 

 • "Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
  - zachować szczególną ostrożność

  - zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście."

 

Co to oznacza? 

Najcięższe do zinterpretowania jest to, kiedy pieszy jest “wchodzącym” na przejście. Ułatwić zrozumienie tego sformułowania pomaga fakt, że nadal obowiązuje zakaz wchodzenia pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. 

Najlepszą zasadą dla kierowców jest za każdym razem zwolnić i zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych, oraz ustąpić przejścia pieszym oczekującym na przejście. 

Pieszy natomiast powinien zasygnalizować, że będzie korzystał z przejścia dla pieszych poprzez zatrzymanie się przed nim i upewnienie się, czy żaden pojazd nie jest już zbyt blisko by bezpiecznie zareagować. Ponieważ w przypadku nagłego, niesygnalizowanego wejścia, ryzyko dotyczy nie tylko racji w świetle prawa, ale także życia i zdrowia. 

 • "pieszemu zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych."

 Co to oznacza? 

Ta zmiana wydaje się jasna, jednak pojawiają się pytania, co z korzystaniem z urządzeń elektrycznych w inny sposób, niż “ograniczający możliwość obserwacji”, ale ograniczający skupienie. Np: rozmawianie przez telefon, lub słuchanie muzyki w słuchawkach.

O ile nie jest to zupełnie zakazane, może być dodatkowym czynnikiem obciążającym, przechylając szalę winy na pieszego. Dla bezpieczeństwa, w każdym przypadku przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych, zalecamy ukrycie urządzeń elektrycznych w kieszeni. 

 

ALTERNATYWY DLA TRADYCYJNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

 

Wyniesione przejście dla pieszych

Należy do bardziej inwazyjnych, ale niezwykle skutecznych urządzeń w ruchu drogowym. Przejście dla pieszych zostaje umieszczone na progu zwalniającym. Poprzez fizyczne wymuszenie zmniejszenia prędkości mamy pewność, że kierowca zachowa wymaganą ostrożność. Jednak sprawia to, że kierowcy muszą każdorazowo znacznie zwolnić nawet, gdy przejście nie jest uczęszczane i nie można go stosować na każdym rodzaju dróg. 

 

Aktywne przejście dla pieszych

To najnowocześniejsze rozwiązanie, stale rozwijane i występujące w wielu wariantach. Znaki D-6 zostają wyposażone w detektory ruchu i lampy ostrzegawcze, zasilane z panelu fotowoltaicznego lub instalacji elektrycznej. Dzięki nim, w momencie, gdy pieszy zbliży się do przejścia, uruchamiają się światła ostrzegawcze, co jest wyraźnym sygnałem dla pozostałych uczestników ruchu. 

W momencie, gdy w pobliżu przejścia nie ma pieszych, światła zostają wygaszone. Pozwala to na oszczędzenie energii i utrzymanie drożności ruchu drogowego.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl